Help Gazan families at risk of homelessness in Australia. Donate to our Crisis Response Fund.

Kết nối với cộng đồng của bạn như thế nào

Đối với những người có trải nghiệm sống về khuyết tật, việc kết nối với cộng đồng đóng vai trò lớn trong việc cải thiện an sinh và hạnh phúc. Điều này có thể giúp bạn có được những kỹ năng mới, kết nối với những người có cùng suy nghĩ và xây dựng một cuộc sống mà bạn yêu thích.

Kết nối với cộng đồng là tham gia vào các hoạt động bên ngoài ngôi nhà của bạn hoặc qua các nhóm trực tuyến trên mạng. Việc này bao gồm giao du với mọi người và làm những điều bạn thích.

Mọi người đều có những nhu cầu khác nhau, vì vậy điều quan trọng là duy trì sự kết nối theo cách thích hợp với bạn. Hãy xem những tài liệu dưới đây để bắt đầu.

Nhóm đồng đẳng

Tham gia một nhóm khuyết tật đồng đẳng là cách tuyệt vời để có thêm hỗ trợ và có bạn mới.

Trong các cuộc họp định kỳ này, những người khuyết tật gặp nhau để nói về những thách thức và mục tiêu của họ. Họ chia sẻ những lời khuyên hữu ích và thảo luận về các chủ đề như các dịch vụ của Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Scheme) (NDIS) hoặc người khuyết tật tại nơi làm việc.

Ngoài ra còn có các nhóm dành cho những người trong gia đình và người chăm sóc đang hỗ trợ cho người khuyết tật.

Hãy xem video để nghe những người tham gia chia sẻ về những lợi ích họ nhận được khi tham gia nhóm.

Có những loại nhóm người khuyết tật nào?

Các nhóm khuyết tật đồng đẳng thường được phân loại dựa trên các sở thích hoặc loại khuyết tật khác nhau.

Ví dụ, một nhóm có thể dành cho các gia đình chăm sóc người bị bệnh tâm thần. Một nhóm khác có thể dành cho những người bị liệt não. Ngoài ra còn có các nhóm dành cho các ngôn ngữ và nguồn gốc cụ thể nào đó.

Không có hình thức cố định, nhưng thường có mặt một người hướng dẫn được huấn luyện, để duy trì cuộc trò chuyện. Một số nhóm khuyết tật gặp nhau trực tuyến, trong khi những nhóm khác gặp trực tiếp. Một số nhóm khuyết tật gặp nhau mỗi tuần một lần, trong khi những nhóm khác gặp nhau hàng tháng.

Tất cả các nhóm là cách tuyệt vời để kết nối với những người có trải nghiệm tương tự. Họ có thể giúp bạn hiểu về Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Scheme) (NDIS), xây dựng mạng lưới hỗ trợ và học các kỹ năng mới.

Làm thế nào tôi có thể tìm được một nhóm khuyết tật đồng đẳng gần tôi?

  • Liên hệ với một tổ chức hỗ trợ người khuyết tật
  • Hỏi các tổ chức hoặc nhóm cộng đồng, chính quyền địa phương, nơi cầu nguyện hoặc trường học của bạn
  • Lên mạng tìm kiếm các nhóm khuyết tật ở địa phương nói ngôn ngữ của bạn

Hỗ trợ gì có sẵn cho bạn?

Dịch Vụ Định Cư Quốc Tế (Settlement Services International) (SSI) đã soạn ra các tờ thông tin hữu ích để hỗ trợ hành trình kết nối với cộng đồng của bạn.

Mỗi tờ thông tin đều có thông tin để giúp người khuyết tật có được cuộc sống trọn vẹn nhất trong cộng đồng của mình.

Bạn có thể sử dụng những tờ thông tin này để nâng kiến thức của bản thân hoặc bạn bè và gia đình của mình. Bạn cũng có thể mang chúng đến nhóm đồng đẳng của mình để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Các tờ thông tin có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nepal, tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Tờ thông tin bằng tiếng Việt

Tìm hiểu về việc làm cho người khuyết tật và cách tìm việc làm.

Tìm hiểu cách để tiếng nói của bạn được lắng nghe và bênh vực cho người khuyết tật.

Tìm hiểu cách xin tài trợ của NDIS và những hỗ trợ khuyết tật nào có sẵn.

Mạng lưới hỗ trợ là những nhóm người cùng nhau giúp thúc đẩy các mục tiêu và lợi ích của một người. Tìm hiểu cách xây dựng mạng lưới hỗ trợ xung quanh bạn.

Tìm hiểu lý do tại sao bạn nên làm tình nguyện trong cộng đồng và cách tham gia.

Tại sao các tài liệu hỗ trợ khuyết tật này được tạo ra?

Vào năm 2020, Dịch Vụ Định Cư Quốc Tế (Settlement Services International) (SSI) đã điều hành các nhóm hỗ trợ người khuyết tật trong các cộng đồng đa văn hóa trên khắp NSW được gọi là Mạng lưới Đồng đẳng Đa văn hóa (Multicultural Peer Network) (MPN). Chương trình được tài trợ thông qua Bộ Dịch vụ Xã hội (Department of Social Services) (DSS) và kết thúc vào đầu năm 2023.

Sau khi chương trình kết thúc, SSI đã tìm cách tạo điều kiện để cộng đồng người khuyết tật để tiếp tục hưởng lợi từ các tài liệu được tạo ra trong chương trình. Những tài liệu này hiện được công khai cho mọi người sử dụng miễn phí.

MPN (Mạng lưới Đồng đẳng Đa văn hóa) là tập hợp các nhóm hỗ trợ có ảnh hưởng, do thành viên đồng đẳng lãnh đạo nhằm thúc đẩy sự tự lập của những người có trải nghiệm sống về khuyết tật từ các cộng đồng đa văn hóa, cũng như những người chăm sóc và gia đình của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình tại đây.

Các đường dẫn hữu ích và các chương trình SSI hỗ trợ người khuyết tật

Để tìm hiểu thêm về các tài liệu trên trang mạng này, việc huấn luyện người hướng dẫn hoặc các cách khác để SSI hỗ trợ các tổ chức cộng đồng, hãy gửi email tới địa chỉ Community@ssi.org.au.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ cho người khuyết tật của SSI tại NSW, vui lòng truy cập trang dịch vụ Điều phối viên Khu vực Địa phương của chúng tôi hoặc gửi email tới địa chỉ ssilac@ndis.gov.au.

SSI cung cấp hỗ trợ việc làm phù hợp với từng cá nhân cho người khuyết tật. Tìm hiểu thêm tại đây hoặc gửi email cho nhóm tới địa chỉ employment@ssi.org.au.

Hãy tham gia cộng đồng gồm hàng trăm tình nguyện viên đóng góp cho cộng đồng địa phương của bạn với SSI. Hãy khám phá các cơ hội tình nguyện trên trang mạng về tình nguyện của chúng tôi hoặc gửi email tới địa chỉ volunteer@ssi.org.au.