Hướng dẫn du lịch

  • Quy định cấm du lịch đối với tất cả người Úc đã được áp dụng kể từ thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020.
  • Kể từ 9 giờ tối theo giờ tiết kiệm mùa hè Đông Úc (AEDT) thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020, chỉ có những người là công dân Úc, thường trú nhân Úc và người thân trong gia đình trực hệ mới được phép nhập cảnh vào Úc. 
  • Tất cả mọi người nhập cảnh vào Úc đều phải tự cách ly trong 14 ngày   

Bất cứ lúc nào cũng có thể có các thay đổi về giới hạn du lịch, do đó không nên đi du lịch nếu không cần thiết và nên thường xuyên kiểm tra các cập nhật.

Share