Tiếp cận dịch vụ của Centrelink và hội đồng địa phương

thể truy cập trực tuyến phần lớn các văn phòng Centrelink, MedicareHỗ trợ trẻ em bằng ứng dụng Express Pluss hoặc sử dụng dịch vụ tự phục vụ trên điện thoại. Muốn tìm hiểu thêm về các phương án tự phục vụ, vui lòng vào trang mạng Dịch vụ Úc bằng cách nhấp vào đây.

Để xem có những trợ giúp nào của chính phủ dành cho quý vị, vui lòng vào các trang mạng sau đây:

Để kiểm tra xem những dịch vụ nào vẫn đang được hội đồng địa phương cung cấp, vui lòng nhấp vào danh bạ dưới đây để tìm trang mạng của hội đồng địa phương quý vị để được cập nhật thông tin:

 

Share