Mua thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm

Siêu thị

Một số siêu thị phục vụ giao hàng tận nhà nếu quý vị đặt hàng trên mạng. Chỉ dẫn về giao hàng nên nói rõ là để hàng ngoài cửa chính nhà quý vị. Các cửa hàng dưới đây phục vụ giao hàng tận nhà. 

  • Coles hiện tại mở cửa từ 7 – 8 giờ sáng là giờ dành riêng phục vụ cho người có thẻ Pensioner Concession, thẻ Commonwealth Seniors Health, thẻ Companion Card hoặc thẻ Health Care
    • Gọi số 1800 455 400 để sắp xếp với siêu thị Coles giao hàng tận nhà
  • Chọn siêu thị Woolworths  mở cửa từ 7 – 8 giờ sáng là giờ dành riêng phục vụ cho người có thẻ Pensioner Concession hoặc thẻ cao niên Seniors 
    • Điền mẫu ưu tiên trực tuyến hoặc gọi số 1800 000 610 nếu quý vị cần sắp xếp giao hàng tận nhà.  
Túi thực phẩm thiết yếu, một sáng kiến của tổ chức SSI, là dự án thực phẩm cộng đồng nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng các loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng, chất lượng cao với chi phí rẻ. Trong thời gian này, dự án Túi thực phẩm thiết yếu tại cửa hàng ở Campsie vẫn mở cửa. Tuy nhiên cửa hàng áp dụng quy định giới hạn tối đa là chỉ có 6 khách hàng trong cửa hàng vào bất kỳ thời điểm nào. 
 

Thuốc men

Nếu bị hết thuốc trong thời gian tự cách ly thì quý vị có thể nhờ người nhà, bạn bè hoặc tiệm thuốc của quý vị giao thuốc tận nhà cho quý vị. 

Nếu tiệm thuốc của quý vị có đăng ký với chương trình Dịch vụ Giao thuốc tận nhà thì quý vị có thể tiếp cận dịch vụ này. Đây là chương trình tạm thời thực hiện giao thuốc theo toa tận nhà nhằm hỗ trợ và bảo vệ những người trong hoàn cảnh khó khăn nhất trong cộng đồng chúng ta để tránh khả năng tiếp xúc với vi rút corona (COVID-19). Muốn biết thêm chi tiết, nhấp vào đây
 

 

Share