Kiểm soát sức khoẻ tâm thần và an toàn

Chăm sóc sức khoẻ tâm thần của bản thân 

Cách ly và căng thẳng có thể làm cho việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần của quý vị trở nên khó khăn hơn. Beyond Blue, Head to HealthLifeline một số chỉ dẫn về chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong thời gian bệnh dịch vi rút corona. 

Nếu quý vị thấy cần phải nói chuyện với ai đó về sức khoẻ tâm thần của mình, hãy liên lạc:

  • Lifeline Australia hoặc Dịch vụ gọi lại trường hợp muốn tự tử (hoạt động 24/7).
  • Beyond Blueđường dây tư vấn và chuyện trò trực tuyến, hoạt động 24/7 (từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm) 
  • Mensline – đường dây tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tuyến 24/7 dành cho nam giới 
  • QLife – đường dây hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng LGBTI (hoạt động từ 3 giờ chiều tới nửa đêm, 7 ngày một tuần)
  • Kids Helpline – hỗ trợ qua điện thoại, chuyện trò trực tuyến hoặc dịch vụ qua email dành cho trẻ em 
  • Headspace – hỗ trợ thanh thiếu niên tuổi từ 12 tới 25
  • Parentline – hỗ trợ cho các vị cha mẹ, ông bà và người chăm sóc 

Kiểm soát chấn thương tâm lý

Nếu COVID-19 làm kích hoạt sự kiện chấn thương tâm lý trong quá khứ cho quý vị hoặc cho người quý vị thương yêu, vui lòng tìm sự giúp đỡ. Điều quan trọng đối với chúng tôi là quý vị biết được là có các dịch vụ sẵn sàng giúp quý vị và quý vị cảm thấy mình được hỗ trợ trong thời điểm bất an này. Các dịch vụ dưới đây có thể hỗ trợ quý vị kiểm soát chấn thương tâm lý. 

Hỗ trợ trường hợp bị bạo hành ở nhà và trong gia đình 

Đây là thời gian khó khăn cho nhiều người. Nếu quý vị cảm thấy mình không xoay sở được, xin đừng gắng chịu một mình - mà hãy tìm sự hỗ trợ. Thông thường, khi nói chuyện được về vấn đề gì đó ở nhà có thể làm giảm được phần nào tác động của vấn đề đối với quý vị. 

Quý vị có thể được trợ giúp từ gia đình và bạn bè, đồng nghiệp hoặc từ các đường dây hỗ trợ. Dưới đây là một số đường dây hỗ trợ và dịch vụ trợ giúp mà quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào. 

  • Nếu quý vị hoặc ai đó đang bị nguy hiểm, hãy gọi 000
  • 1800 RESPECT – dịch vụ tư vấn quốc gia cho người bị tấn công tình dục, bạo hành ở nhà và trong gia đình (hoạt động 24/7)
  • Đường dây hỗ trợ bạo hành gia đình thổ dân – 1800 019 123

Share