Chăm sóc con cái

Các vị cha mẹ được khuyến khích giữ con ở nhà k từ thứ Ba ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Chính phủ đã công bố về Gói Hỗ trợ Giáo dục và Chăm sóc trẻ nhỏ nhằm giúp các gia đình được miễn phí đồng thời giúp cho các cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ vẫn mở cửa hoạt động và nhân viên giữ được việc làm. Đọc thêm.

Trong thời gian này, điều quan trọng là quý vị chuyện trò với con để giúp con mình hiểu và thích ứng được với tình hình hiện nay.

Vào các trang mạng và nguồn tài liệu dưới đây sẽ giúp quý vị giải thích cho con mình hiểu được về vi rút corona.

Share