Tìm kiếm chăm sóc y tế

Theo chỉ dẫn trên trang mạng của Chính phủ liên bang, triệu chứng bị nhiễm vi rút corona có thể biểu hiện từ bị ốm nhẹ tới chứng viêm phổi. Triệu chứng COVID-19 tương tự như các trường hợp khác bị cảm lạnh hoặc bị cúm và bao gồm:

  • Sốt
  • Viêm họng
  • Ho
  • Mệt mỏi
  • Khó thở 
  • Muốn biết thêm thông tin về các triệu chứng này, nhấp vào đây

Nếu quý vị:

  • nghĩ là mình có thể có các triệu chứng COVID-19, hãy gọi cho Đường dây hỗ trợ quốc gia về vi rút corona (1800 020 080) hoặc xin lời khuyên của bác sĩ gia đình của quý vị 
  • các triệu chứng nặng như là khó thở, hãy gọi 000 để được hỗ trợ y tế khẩn cấp 
  • muốn kiểm tra triệu chứng của mình, thì Health Direct đã lập Công cụ kiểm tra triệu chứng vi rút corona (COVID-19) để cung cấp hướng dẫn cụ thể về những điều cần làm 
  • người mới từ nước ngoài tới đây và nghĩ rằng mình bị ốm, xin vui lòng gọi số điện thoại MIỄN PHÍ của Sở Thông dịch điện thoại số 131 450 nói cho họ biết ngôn ngữ của quý vị và yêu cầu họ hỗ trợ để gọi tới Health Direct số 1800 022 222 rồi quý vị sẽ được hướng dẫn cần phải làm gì  

Share