Alîkariya Aborî, mayîna di kar de û xanîgirtin

Di van demên encam-ne-xuya de ku rewşa kardomandinê û xanîgirtinê dikare tê de têkeve bin bandora COVID-19 (Vîrosa Korona), miqayît be ku tu derheqê mafan û îmkanên wergirtina tiştên li jêr de haydar î:

Alîkariya Aborî:

Mayîna di kar de:

Xanîgirtin:

Share