Programa mirovahî ya alîkirina penaberan û penaxwazan Humanitarian Settlement Program (HSP)

Programa bi navê Humanitarian Settlement Program (HSP) alîkariya penaberan û penaxwazan dike bo pêşvexistina pêkaniyên meslekî û zanînê, da bikaribin xwe bi xwe bi rê ve bibin û bibin endamên aktîv (karkir) di nav civata australî de. 

Di dema êşa belavok COVID-19 de, bi rêya jimarên li jêr peywendiyê bi xizmetên HSP re deyne li herêmên cuda yên NSW.

  • Sydney (derveyê dema karkirinê):
    1800 774 142
  • Armidale: 0469 791 216
  • Coffs Harbour: 0470 337 788
  • Newcastle (telefonî ye: on-call): 0401 515 440

Share