Bidestxistina agahiyên bo alîkariyan

Hinek agahiyên bidestxistina alîkariyê bo kesên xwedî acizî derheqê rewşa COVID-19 ya li holê de.