غذا، دارو و دیگر ضروریات میخرید

سوپر مارکیت و یا فروشگاه ها

در صورت سفارش مواد غذایی بصورت آنلاین ، بعضی از سوپر مارکت ها خدمات تحویل خانه یا دیلیوری انجام می دهند. در سفارش نامه باید بیان شود که مواد غذایی تان باید در خانه تحویل داده شود. فروشگاه های زیر خدمات تحویل خانه یا دیلیوری را ارائه می دهند.

  • فروشگاه کولس اکنون بین ساعت ۷ الی ۸ برای افراد که کارت بازنشستگی، کارت بهداشت سالمندان و یا کارت مراقبت های بهداشت دارند باز است.
    • بخاطر تنظیم خدمات تحویل خانه و یا دلیوری به شماره تماس ۱۸۰۰۴۵۵۴۰۰ فروشگاه کولس تماس بیگیرید
  • فروشگاه های ولورتس بین 7 تا 8 صبح منحصراً برای افرادی که دارای کارت بازنشستگی هستند باز باشد.
    • فورم کمک اولویت را بصورت آنلاین پر کنید یا در صورت نیاز برای خدمات تحویل خانه یا دلیوری با شماره ۱۸۰۰۰۰۰۶۱۰ تماس بگیرید.

ستیپل بگس ، ابتکار دفتر اس اس ای SSI ، یک پروژه غذایی برای کمیونیتی است که دسترسی آسان به مواد غذایی کم هزینه و با کیفیت بالا را فراهم می کند. در وضیعت کنونی ، فروشگاه ستیپل بگس در شهرک کیمپسی باز خواهد است. این فروشگاه حداکثر 6 فرد خریدار را در یکت وقت میتواند کمک کند.

 

دارو

اگر در این شرایط انزوا داروی تان خاتمه یافته، می توانید بخواهید که داروی تان در منزل فرستاده شودی، یکی از اعضای خانواده و یا دوست تان در منزل بیاورد.

یک برنامه موقت خدمات دارو در منز ل که هدف آن حمایت و محافظت از اعضای آسیب پذیر جامعه ما که در معرض احتمالی کرونا ویروس (کوید-۱۹) هستند در نظر گرفته شده است. با تهیه داروی نسخه است. به درب شما برای مطالعه بیشتر، اینجا کلیک کنید. اگر داروخانه شما در این برنامه ثبت شده است ، می توانید به خدمات تحویل دهی دارو در منزل تان دسترسی پیدا کنید. برای معلوما بیشتر اینجا کلیک کنید

Share