هدایات در مورد سفر

  • سر از چهار شنبه تاریخ ۲۵ مارچ ۲۰۲۰ممنوعیت مسافرت برای همه استرالیایی ها در نظر گرفته شده و قابل اجرا است.
  • از ساعت 9 بعد از ظهر جمعه ، 20 مارس 2020 ، فقط شهروندان استرالیا ، ساکنان و اعضای خانواده فوری شان می توانند به استرالیا سفر کنند
  • کلیه مسافران به استرالیا موظفند تا ۱۴ روز در انزوا باشند

محدودیت های سفر در هر لحظه ممکن است تغییر کند ، بنابراین به سفر های غیر ضروری نرویدو مرتباً معلومات جدید را برسی کنید.

  • هدایات در مورد سفر به داخل استرالیا – وزارت امور داخله
  • هدیات سفر به خارج از استرالیا – سمارت ترولرس (مسافرین هوشمند)

Share