مدیریت سلامت روانی و مصونیت تان

در انزاو قرار گرفتن و استرس می تواند مراقبت از سلامت روان شما را سخت تر کند. سازمان های بلو بی یاند، هید تو هیلت و لایف لاین Beyond Blue ، Head to Health و Lifeline نکاتی در مورد مراقبت از سلامت روانی شما در طول شیوع همه گیر کرونا ویروس ارایه میکنند .

اگر نیاز دارید در مورد سلامت روانی خود با کسی صحبت کنید ، با اینها به تماس شوید:

 • سازمان بلو بی یاند – برای مشاوره ۲۴ ساعته از طریق تیلیفون و انلاین چت (ساعات کاری از ۳ الی ۱۲ شب)
 • مینزلاین (خط تیلفون برای مرد ها – برای خدمات مشاوره ۲۴ ساعته برای مردان از طریق تیلیفون و انلاین
 • کیو لایف - خدمات برای دگرباشان (ساعات کاری از ۳ بعد از ظهر الی نیمه شب، هفت روز در هفته)
 • کیدز هیلپ لاین (خط تماس کمکی برای کودکان – تیلیفون، انلان چت و خدمات از طریق ایمل برای کودکان
 • هید سپیس – حمایت از نو جوانان و جوانان از سن ۱۲ ساله الی ۲۵ ساله
 • پرینت لاین (خط تماس برای والدین) – حمایت از والدین، پدر و مادر بزرگها و سرپرست ها
 • لایف لاین استرالیا و یا سوساید کال بک سوریس (خدمات برای جلوگیری از خود کشی) ساعات کاری ۲۴ ساعته و هفت روز در هفته

مدیریت آسیب های روحی

اگر کوید-۱۹ تجربه های آسیب های گذشته را برای شما یا یکی از عزیزان تان به وجود آورده است ، لطفاً کمک بخواهید. برای ما مهم است که شما از خدمات موجود آگاه بوده و در اینچنین شرایط نا معلوم احساس حمایت می کنید. خدمات زیر می توانند در قسمت مدیریت آسیب های روحی شما کمک کنند.

 • ایمبریس مالتیکالچرل مینتل هیلت (خدمات روانی برای افراد از فرهنگ های مختلف) - منابع مطابق فرهنگ، خدمات و اطلاعات در مورد سلامت روانی.
 • هید تو هیلت - فهرست منابع برای آسیب های روحی و اختلالات مرتبط با استرس

 

حمایت از خشونت های خانوادگی

این شرایط برای بسیاری از افراد دشوار است. اگر رنج میکشید، به تنهایی تحمل نکنید و کمک بخواهید. غالباً صحبت کردن در مورد یک مسئله در خانه می تواند تاثیری که بر شما داشته باشد را کاهش دهد.

می توانید از خانواده و دوستان ، همکاران یا تیلیفون های کمکی، پشتیبانی کمک بخواهید. در زیر چند خط راهنما و خدمات حمایتی وجود دارد که می توانید در هر زمان با آنها تماس بگیرید.

 • اگر شما و یا شخصی دیگر در خطر هستید با شماره سه صفر ۰۰۰ به تماس شوید
 • ·۱۸۰۰ ریسپیکت – خدمات مشاوره خشونت های جنستی، خانوادگی (۲۴ ساعته و هفت روز در هفته)
 • شماره تماس خدمات خشونت های خانوادگی برای مردم بومی - ۱۸۰۰۰۱۹۱۲۳

Share