مراقب فرزندان خود هستید

از روز سه شنبه ۲۳ مارچ ۲۰۲۰ ، والدین تشویق شده اند تا فرزندان خود را در خانه نگه دارند.

دولت بسته آموزش و مراقبت از اوایل کودکی (Early Childhood) و بسته مراقبت از کودک (Care Relief) را اعلام کرده است که برعلاوه از حمایت خدمات مراقبت از کودکان ، به خانواده ها کمک می کند تا درهای خود را باز نگه دارند تا کارمندان بتوانند در کار خود ادامه دهند. بیشتر بخوانید

در این دوره صحبت با فرزندانتان مهم است تا به آنها در قسمت درک و کنار آمدن با شرایط فعلی کمک کنید.

بخاطر معلومات بیشتر به صفحات و منابع ذیل که چگونه کرونا ویروس را برای فرزندان تان توضیح دهید مراجعه کنید.

  • #COVIBOOK - کتاب کوتاه کودکان برای حمایت و اطمینان از کودکان زیر 7 سال درباره کوید-۱۹.
  • ذهن های نو ظهور - گفتگو با کودکان در مورد آفات طبیعی، حوادث آسیب زا یا نگرانی درباره آینده- فیلم
  • یونیسف – چگونه با فرزندان تان در مودر کرونا ویروس (کوید-۱۹) گفتگو کنید.
  • سازمان ریزینگ چلدرن (پرورش کودکان – کرونا ویروس (کوید-۱۹) و کودکان در استرالیا
  • آزی ایجوکیتر (مربی استرالیایی) – منابع مدرسه خانگی
  • بهداشت و خدمات انسانی ایالت ویکتوریا – فعالیت ها در جریان فاصله فزیکی و نکاتی برای خانواده با کودکان

Share