محدودیت ها و توصیه ها ایمنی

وزارت بهداشت/صحت، بهداشت خوب ، در انزوا بودن و در نظر گرفتن فاصله اجتماعی (دوری جسمی) را به حداقل رساندن شیوع کرونا ویروس برای کمک به محافظت از خود و دیگران تشویق می کند.

هداشت خوب
بهداشت خوب شامل شستن دست ها ، پوشاندن دهن در هنگام سرفه و تمیز کردن خانه یا محل کار شما است.

خود را در انزوا قرار دادن
خود را در انزوا قراردادن به معنای ۱۴ روز در خانه ماندن است. دریابید که باید چه کسی خود را در انزوا قرار دهد و چگونه در انزوا قرار گیرد

فاصله اجتماعی
دریابید که چگونه فاصله اجتماعی را در اجتماع، در خانه، در کار، و در مدرسه/مکتب مراعات کنید.

 

توصیه های بهداشتی و محدودیت ها

  • تجمعات عمومی به استثنای اعضای خانواده، حداکثر به دو نفر کاهش یافته است. برای اطلاعات بیشتر درباره اجرای قانون ، وب سایت های ایالتی و ایالت را بررسی کنید.
  • همه باید در خانه بمانید مگر اینکه: برای خرید لوازم ضروری ، مراقبت های پزشکی ، ورزش یا مسافرت به محل کار یا تحصیلات بروید. بیشتر بخوانید
  • افراد بالای سن 70 سال ، بیش از 65 سال با مریضی های قبلی ، یا افراد بومی بالای 50 سال با مریضی های قبلی باید برای محافظت از خود تا حد امکان در خانه بمانند.
  • فعالیت ها و مشاغل غیر ضروری در ایالت نیو سوت ویلز از ظهر دوشنبه ۲۳ مارچ ۲۰۲۰ بسته شده است.

Share