همه در معرض خطر کوید-۱۹ هستند بنابراین باید از خود و دیگران محافظت کنید.

این امر به ویژه برای مردم بومی و توریس استریت ایلندر استرالیایی بالای 50 سال که مشکلات سلامتی و بیماری مزمن دارند ، بسیار مهم است. در اینجا بعضی منابع معلوماتی قابل دسترس است:

  • شان چولبرا نکات را بیان میکند که چگونه در این شرایط، در خانه مصون بمانید.
  • تضمین مصونیت فرهنگی مردم بومی و توریس استریت ایلندر ها
  • فعالیت های زمان فاصله فزیکی و نکاتی برای خانواده ها با اطفال
  • موقعیت مراکز بهداشتی برای مردم بومی و توریس استریت ایلندر ها – نقشه های موقعیت یابی خدمات بهداشتی نزدیک شما برای مردم بومی و ایستریت ایلندر ها 

 

تاثیرات بالای مراسم و سوگواری

فرهنگ و مراسم ، مانند اجتماعات بزرگ بخاطر سوگواری برای جوامع ما بسیار مهم است. با این وجود ، با توجه به محدودیت های وضع شده برای گرد همایی های داخل سالون و بیرونی، باید راه هایی متفاوت را برای انجام این مراسم جستجو کنیم تا جامعه خود را از انتشار این ویروس محافظت کنیم. در مورد روشهای مصون برگزاری مراسم سوگواری با بزرگان ، خانواده یا شورای منطقوی خود صحبت کنید.

 

محدودیت کمیونیتی های دور دست

محدودیت های سفر برای کمیونیتی های دور دست در مناطق شمالی، کوئینزلند ، استرالیا جنوبی و استرالیا غربی به اجرا گذاشته شده. این محدودیت سفر برای کمک به متوقف کردن شیوع کرونا ویروس به مناطق دور دست و حفاظت از کمیونتی های که در آن مناطق دور دست زندگی میکنند بر قرار شده است.

شما میتوانید در میان کمیونیتی ها در همان منطقه محدود حرکت کنید ، اما بخاطر جلوگیری از خطر انتشار ویریس بهتر است در میان کمیونیتی خود بمانید. شاید لازم باشد تا قبل از ورود به منطقه جدید خود را به مدت ۱۴ روز در انزوا قرار دهید.

برای معلومات بیشتر و لینک های مشاوره های خاص برای هر ایالت به ویب سایت niaa.gov.au مراجعه کنید. با کمک هم میتولنیم ویروس را متوقف کنیم و جامعه خود را قوی نگهداریم.

Share