منابع معلوماتی در مورد کوید-۱۹ به زبان های مختلف

بیشتر از پنج میلیون استرالیایی به غیر از انگلیسی به زبانی دیگری صحبت می کنند ، و با توجه به پیچیدگی کوید-۱۹، دسترسی این جوامع (کمیونیتی ها) به اطلاعات بهداشتی/صحی و درک درست اطلاعات مهم است. اخبار موثق و دقیق به زبان های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه اطلاعات و نظریات نادرست در موردکوید-۱۹چالش های بیشتر را برای استرالیایی هایی كه زبان اول آنها انگلیسی نیست ایجاد کرده است.

 

برگه های معلوماتی وزارت امور داخله در مورد کوید-۱۹

وزارت امور داخله دولت استرالیا برگه های معلوماتی در مورد کوید-۱۹ را منتشر کرده است که هم اکنون به 17 زبان قابل دسترست است. کلیه منابع موجود در وب سایت SCoA را با کلیک در اینجا مشاهده کنید

دریچه معلوماتی اس بی اس SBS در مورد کرونا ویروس

اس بی اس SBS اخیراْ دریچه معلوماتی اس بی اس SBS در مورد کرونا ویروس را با اخبار و معلومات در بیشتر از ۶۰ زبان، بخاطر حمایت بهتر استرالیا چندین فرهنگی راه اندازی کرده است.

جدید ترین اطلاعات را از طریق برگه معلوماتی کوید-۱۹ بدست بیاورید.

در اینجا منابع مفید به زبان ها مختلف در مورد کوید-۱۹ برای کمیونیتیی ها و زبان های مختلف قابل دسترس است.

  • بهداشت نیو سوت ویلز – منابع معلوماتی به زبان های مختلف
  • بهداشت ویکتوریا – منابع معلوماتی به زبانی مختلف
  • ایتنولینک – ۲۴ زبان
  • منابع ترجمه شده – ان دی ای اس NDIS
  • وزارت خانواده و خدمات اجتماعی بسته خدمات ایمنی خانواده ها – ۴۶ زبان

Share