ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܣܹܝܢܬܹܪܠ݀ܢܟ ܘܠܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ

ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܒ݀ܙܢ݀ܙ ܕܣܹܝܢܬܹܪܠ݀ܢܟ، ܡܸܝܕܝ݂ܟܹܝܪ ܘܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܵܨܝ݂ ܦܵܝܫܝ݂ ܡ݀ܛܝܹ̈ܐ ܒܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܒܐܘ݂ܪܚܵܐ ܕܡܚܲܫܚܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕ Express Plus ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܚ݀ܠܡܲܬ ̄ܕܓܵܢܵܐ ܕܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ. ܩܵܐ ܡܲܫ̄ܟ̮ܵܚܬܵܐ ܕܙܳܘܕܵܐ ܓܘ݂ܒܵܝܹ̈ܐ ܕܚ݀ܠܡܲܬ ̄ܓܵܢܵܐ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܣܲܚܒ݀ܪ ܠܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܝܲܕ ܢܩܲܙܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ

ܩܵܐ ܚܙܵܝܬܵܐ ܕܡܘܿܕܝ̄ ܣܢܵܕܬܵܐ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܬܵܐ ܗܵܙ݀ܪ ܝ݂ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܣܲܚܒ݀ܪ ܠܦܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ

ܩܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܡܘܿܕܝ̄ ܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܵܘܬܒ݂ܘܿܟ݂ ܗܵܠܲܡ ܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܹܐ ܝ̄ܠܹܗ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܢܩܘܿܪ ܥܲܠ ܡܗܲܕܝܵܢܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܫ̄ܟ̮ܵܚܬܵܐ ܕܫܵܘܦܵܐ ܕܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܕܡܵܘܬܒ݂ܘܿܟ݂ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܩܵܐ ܚܘ݂ܕܵܬܹ̈ܐ

Share