ܝܘ݂ܬܪܵܢܵܐ ܕܪܵܘܚܵܢܵܐ، ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܘܡܲܫܟܵܢܬܵܐ

ܒܡ݀ܬܚܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܟ݂ܝ݂ܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܙܘܿܗܵܪܵܐ ܕܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ ܘܕܡܲܫܟܵܢܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝ݂ ܥܒ݂ܝ݂ܕܹܐ ܟܲܐܪ ܒܝܲܕ ܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 (ܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ)، ܗܘܝ݂ ܚܲܬܝ݂ܬܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܗ݀ܫܝܵܪ ܝ݂ܘ݀ܬ ܒܘ݂ܬ ܙ݀ܕܩܹ̈ܐ ܘܚܲܫܚܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܠܚܝ݂ܡܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܩܵܐ

ܝܘ݂ܬܪ̈ܵܢܹܐ ܕܪܵܘܚܵܢܵܐ

ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ

ܡܲܫܟܵܢܬܵܐ

Share