ܬܲܓܒܘ݂ܪܹܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܘܿܟ݂ ܪ݀ܥܝܵܢܵܝܵܐ

ܠܚܘ݂ܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ܘܥܲܝܝ݂ܩܘ݂ܬܵܐ ܡܵܨܝ݂ ܥܵܒ݂ܕܝ݂ܠܵܗܿ ܒܘ݂ܫ ܙܲܗܡܵܬ ܠܬܲܓܒܘ݂ܪܹܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܘܿܟ݂ ܪ݀ܥܝܵܢܵܝܵܐ. Beyond Blue،Head to Health ܘ Lifeline ܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܢܗܵܪ̈ܝܵܬܹܐ ܒܘ݂ܬ ܬܲܓܒܵܪܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܘܿܟ݂ ܪ݀ܥܝܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܨܵܦܘܿܚܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ.

ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܗܲܡܙܘ݂ܡܸܐ ܥܲܡ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܐ ܒܘ݂ܬ ܚܘ݂ܠܡܵܢܘܿܟ݂ ܪ݀ܥܝܵܢܵܝܵܐ، ܩܕܘܿܟ݂ ܒܝܲܕ

  • Lifeline ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܝܲܢ ܚ݀ܠܡܲܬ ܕ Suicide Call Back  (ܦܬܝ݂ܚܹ̈ܐ 24/7).
  • Beyond Blue ܩܵܐ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ 24/7 ܘܗܲܡܙܵܡܬܵܐ ܥܲܠ ܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ (ܦܬܝ݂ܚܹܐ ܡ݂ܢ 3 ܗܲܠ 12 ܒܪܲܡܫܵܐ)
  • Mensline ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ 24/7 ܘܥܲܠ ܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܩܵܐ ܐܘ݂ܪ̈ܙܹܐ
  • QLife ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܘܝܹ̈ܐ ܕ LGBTI (ܦܬܝ݂ܚܹ̈ܐ ܡ݂ܢ 3 ܒܪܲܡܫܵܐ ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܠܵܝܠܸܐ، 7 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ)
  • Kids Helpline ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ، ܣܘܿܗܒܲܬ ܥܲܠ ܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܐܝ݂ܡܹܝܠ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ
  • Headspace ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܒܝ݂ܠ 12 ܘ 25 ܫ݀ܢܹ̈ܐ
  • Parentline ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ، ܣܵܒ݂ܘܿܢܹ̈ܐ ܘܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ

ܡܕܵܒܲܪܬܵܐ ܕܫܘ݂ܚܢܵܐ

ܐ݀ܢܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 ܠܟܝ݂ܙܵܐ ܠܹܗ ܠܩܲܘܲܡܝܵܬܹ̈ܐܫܘ݂ܚܢܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܝ݂ܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܚܲܒܝ݂ܒܵܐ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܛܠܘܿܒ ܗܲܝܲܪܬܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܕܝ݂ܝܲܢ ܕܐܲܢ̄ܬ ܪܓ݂ܝ݂ܫܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܒܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܵܙ݀ܪ ܝ݂ܢܵܐ ܩܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܘܕܐܲܢ̄ܬ ܒ݀ܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܣܢܝ݂ܕܵܐ ܒܡ݀ܬܚܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ̄ܬܟ݂ܝ݂ܠܘ݂ܬܵܐ. ܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܐ݀ܠܬ݀ܚܬ ܡܵܨܝ݂ ܣܵܢܕܝ݂ ܠܘܿܟ݂ ܒܝܲܕ ܡܕܵܒܲܪܬܵܐ ܕܫܘ݂ܚܢܘܿܟ݂.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܦܵܐ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܘܒܲܝܬܘ݂ܬܵܝܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܥܲܣܩܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ. ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܡܘ݂ܫ̄ܟ̮݀ܚ ܠܘܿܟ݂ ܕܐܲܢ̄ܬ ܟ̮ܲܠܘ݂ܫܹܐ ܝ̄ܘ݀ܬ، ܠܵܐ ܓ̮ܲܢܓ̮݀ܪ ܒܢܵܦ̮ܫܘܿܟ݂  ܦܵܫ݀ܛ ܐܝ݂ܕܘܿܟ݂ ܠܣܢܵܕܬܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܗܲܡܙܵܡܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܚܲܕ̄ ܣܘ݂ܥܪܵܢܵܐ ܕܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܡܲܒܨ݀ܪ ܠܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܥܲܠܘܿܟ݂.

ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܹܝܬ ܩܵܢܹܝܬ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܡ݂ܢ ܒܲܝܬܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܘܚܵܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܿܟ݂، ܫܲܘܬܵܦܘܿܟ݂ ܝܲܢ ܣܘ݂ܪ̈ܛܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ. ܠܐ݀ܠܬ݀ܚܬ ܝ݂ܢܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܓ̮ܲܪ̈ܓܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܡܵܨܹܝܬ ܩܵܪ݀ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ.

  • ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܝܲܢ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܝ݂ܬܘܿܢ ܒܩ݀ܢܛܵܐ ܩܪܝ݂ ܠ 000
  • 1800 RESPECT ܡܲܚܘܵܐ ܓ݀ܢܣܵܝܵܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܵܐ، ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܥܢܵܦܵܐ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܘܒܲܝܬܘ݂ܬܵܝܵܐ (ܦܬܝ݂ܚܹ̈ܐ 24/7)
  • ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܫܲܚܝ݂ܢܵܐ ܕܥܢܵܦܵܐ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܕܒܲܝܬܵܝܘ݂ܬܵܐ ܕܐܵܒܘܿܪ݀ܓ̮ܢܵܠ 123 019 1800

Share