ܬܲܓܒܘ݂ܪܹܐ ܠܫܲܒ݂ܪ̈ܘܿܟ݂

ܡ݂ܢ ܬܠܵܬܲܒܫܲܒܵܐ 23 ܒܐܵܕܵܪ، 2020 ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܦܝ݂ܫܹܐ ܝ̄ܢܵܐ ܚܘ݂ܦܛܹܐ ܠܚܲܡܘ݂ܝܹܐ ܠܫܲܒ݂ܪ̈ܵܝܗܝ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.

ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܐ ܡܘ݂ܕܥܹܐ ܠܹܗ ܕܟܲܪܬܵܐ ܕܝܘ݂ܠܦܵܢܵܐ ܫܲܒ݂ܪܵܝܵܐ ܒܟ݂ܝ݂ܪܵܐ ܘܪܵܘܚܵܢܵܐ ܝܲܨܘ݂ܦܬܵܢܵܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܟܹܐ ܝܵܗܒ݂݀ܠ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܪܵܘܚܵܢܵܐ ܕܛܝ݂ܡܵܐ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܒ݀ܣܢܵܕܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܝܗ̈ܝ ܦܬܝ݂ܚܹܐ ܘܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܢܵܝܗ̈ܝ. ܩܪܝ݂ ܙܳܘܕܵܐ.

ܒܡ݀݀ܬܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܠܗܲܡܙܘ݂ܡܹܐ ܥܲܡ ܫܲܒ݂ܪ̈ܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܝܗ̈ܝ ܕܦܲܪܡܝܝ݂ ܘܝܵܕܥܝ݂ ܠܐܲܗܘܵܠ ܕܩܵܐ݀ܡ.

ܣܲܚܒ݀ܪ ܠܦܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܘܠܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܠܐ݀ܠܬ݀ܚܬ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܘܿܟ݂ ܠܦܵܫܘܿܩܹܐ ܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪ̈ܘܿܟ.

 

Share