ܛܲܥܵܝܬܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܡܲܨܝܵܬܵܐ ܐܲܣܝܵܝܬܵܐ

v

ܠܦܘ݂ܬ ܫܵܘܦܵܐ ܕܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܕܫܘ݂ܠܛܵܢܵܐ ܦ̮ܵܝܕܪܵܠܵܝܵܐ، ܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܡܵܨܝ݂ ܗܵܘܝ݂ ܡ݂ܢ ܡܲܪܥܵܐ ܡܲܟܝ݂ܟ݂ܵܐ ܗܲܠ ܢܝ݂ܡܘܿܢܝܵܐ. ܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐܝ̄ܢܵܐܠܩ݀ܣܲܬܹ̈ܐܐ̄ܚܹ̈̄ܢܸܐܕܩܲܪܬܵܐܘܦ̮ܠܘ݂ ܘܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ

  • ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ
  • ܒܲܥܠܘ݂ܬܵܐ ܫܘ݂ܡܬܵܐ
  • ܫܝܵܠܬܵܐ
  • ܓ̮ܗܵܝܬܵܐ
  • ܥܲܣܩܘ݂ܬܵܐ ܕܢܫܵܡܬܵܐ
  • ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܢܸܐ ܢܝ݂ܫܲܢܩܸ̈ܐ، ܢܩܘܿܙ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.

ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ

  • ܬܲܚܡܘ݂ܢܸܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19، ܩܪܝ݂ ܠܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ (080 020 1800) ܝܲܢ ܛܠܘܿܒ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܐܲܣܝܘܿܟ݂ ܟܠܵܢܵܝܵܐ (GP)
  • ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܩ݀ܫܝܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܥܲܣܩܘ݂ܬܵܐ ܒܢܫܵܡܬܵܐ، ܩܪܝ݂ ܠ 000 ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܲܣܝܵܝܬܵܐ ܡܲܠܝ݀ܙܵܢܬܵܐ
  • ܒܵܥܹܝܬ ܨܲܚܨ݀ܬ ܠܢܝ݂ܫܲܢܩܘܿܟ݂، ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ ܒ݀ܪܝܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܐܲܣܵܢܵܐ ܨܲܚܨܹܝܵܢܵܐ ܕܢܝ݂ܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ (ܟܘܿܒ݂݀ܕ-19) ܐܵܝܢܝ݂ ܕܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܪܝ݂ܫܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܡܘܿܕܝ݂ ܠܹܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܝ݂ܘ݀ܬ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܝܵܢܵܐ ܚܲܕ̄ܬܵܐ ܡ݂ܢ ܒ݂ܲܕܲܪ ܘܬܵܚܡܘ݂ܢܹܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܕܡ݀ܪܥܝܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܩܪܝ݂ ܠܚ݀ܠܡܲܬ ܕܬܘ݂ܪܓܵܡܵܐ ܒܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܡܲܓܵܢ ܥܲܠ 450 131 ܘܡܘ݂ܪ ܠܗ̄ܘܿܢ ܠܠܸܫܵܢܘܿܟ݂ ܘܕܐܲܢ̄ܬ ܒܵܥܹܝܬ ܕܩܵܪܹܝܬ ܠHealth Directܒܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܝܗ̈ܝ ܥܲܠ 222 022 1800 ܐܲܝܢܝ݂ ܕܒ݀ܬ ܝܵܗܒ݂ܝ݂ ܠܘܿܟ݂ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܡܘܿܕܝ݂ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ

Share