ܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܫܲܝܢܘ݂ܬܵܐ

ܡܕܒܪܢܘ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܚܵܦܘܿܛܹܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܠܬܵܡܝ݂ܙܘ݂ܬܵܐ ܨܦܵܝܝ݂ ، ܠܚܘ݂ܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ̄ܕܓܵܢܵܐ ܘܠܪ݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ  (ܪ݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ) ܠܡܲܒܨܘ݂ܪܹܐ ܠܦܪܵܣܬܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟ݂ ܘܕܐ̄ܚܹ̈̄ܢܹܐ

ܬܲܡܝ݂ܙܘ݂ܬܵܐ ܨܦܵܝܝ݂
ܬܲܡܝ݂ܙܘ݂ܬܵܐ ܨܦܵܝܝ݂ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܚܲܠܲܠܬܵܐ ܕܐܝ݂ܕܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܵܣܵܝܬܵܐ ܕܫܝܲܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܵܟ݂ܵܝܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܘ݂ܟܬܵܐ ܕܦ݀ܠܚܵܢܵܐ.

ܠܚܘ݂ܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ̄ܕܓܵܢܵܐ
ܠܚܘ݂ܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ̄ܕܓܵܢܵܐ ܡܥܢܵܝܘܿܗܿ ܠܵܗܿ ܦܝܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. ܡܲܫ̄ܟ̮݀ܚ ܠܡܵܢܝ݂ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒ݂݀ܕ ܠܚܘ݂ܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ̄ܕܓܵܢܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܠܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗܿ.

ܪ݀݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ
ܡܲܫ̄ܟ̮݀ܚ ܠܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܥܵܒ݂ܕ݀ܬ ܪ݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ، ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܵܘ ܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ، ܘܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܹܐ.

 

ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ

  • ܓ̮ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ݂ܢ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ، ܦܝ݂ܫܹܐ ܝ̄ܢܵܐ ܡܘ݂ܒܨ݀ܪܹܐ ܠܒܘ݂ܫ ܪܵܒܵܐ ܬܪܸܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘ݂ܦܹܐ. ܨܚܨܝ݂ ܠܫܵܘܦܹ̈ܐ ܕܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ ܐܘ݂ܚܕܵܢܵܝܬܵܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܝܬܵܐ  ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܫܲܪܵܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ.

Share