ܚܘ݂ܪܙܵܐ ܕܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ (HSP) ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒ݀ܛܠܵܒܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܠܸܒܢܵܝܵܐ ܠܟܲܟܪܹ̈ܵܐ ܘܠܝܕܵܥܬܵܐ ܕܐܵܢܝ݂ ܣܢܝ݂ܩܹ̈ܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܬܟ݂ܝ݂ܠܹ̈ܐ ̄ܠܓܵܢܵܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ

ܒܡ݀ܬܚܵܐ ܕܨܵܦܘܿܚܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19، ܡܲܦܠ݀ܚ ܠܡ݀ܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܠܐ݀ܠܬ݀ܚܬ ܠ݀ܩܕܵܚܵܐ ܒܝܲܕ ܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ HSP ܓܵܘ ܕܘ݂ܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝ݂ܫܹܐ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘ݂ ܣܵܘ݀ܬ ܘܵܝܠܣ

  • ܣ݀ܕܢܝ݂ (ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܒܵܬ̄ܪ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ): 142 774 1800
  • ܐܵܪܡܝ݂ܕܹܝܠ: 216 791 0469
  • ܟܘ݂ܦ̮ܣ ܗܵܪܒܘܿܪ: 788 337 0470
  • ܢܝܘ݂ܟܵܣ݀ܠ (ܥܲܠ ̄ܣܘ݂ܪܛܵܐ): 440 515 0401