(HSP) ܚܘ݂ܪܙܵܐ ܕܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ

ܚܘ݂ܪܙܵܐ ܕܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ (HSP) ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒ݀ܛܠܵܒܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܠܸܒܢܵܝܵܐ ܠܟܲܟܪܹ̈ܵܐ ܘܠܝܕܵܥܬܵܐ ܕܐܵܢܝ݂ ܣܢܝ݂ܩܹ̈ܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܬܟ݂ܝ݂ܠܹ̈ܐ ̄ܠܓܵܢܵܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܹ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ

ܒܡ݀ܬܚܵܐ ܕܨܵܦܘܿܚܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19، ܡܲܦܠ݀ܚ ܠܡ݀ܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܬܹܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܠܐ݀ܠܬ݀ܚܬ ܠ݀ܩܕܵܚܵܐ ܒܝܲܕ ܚ݀ܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ HSP ܓܵܘ ܕܘ݂ܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝ݂ܫܹܐ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘ݂ ܣܵܘ݀ܬ ܘܵܝܠܣ

  • ܣ݀ܕܢܝ݂ (ܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܒܵܬ̄ܪ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ): 142 774 1800
  • ܐܵܪܡܝ݂ܕܹܝܠ: 216 791 0469
  • ܟܘ݂ܦ̮ܣ ܗܵܪܒܘܿܪ: 788 337 0470
  • ܢܝܘ݂ܟܵܣ݀ܠ (ܥܲܠ ̄ܣܘ݂ܪܛܵܐ): 440 515 0401

Share