.ܟܠ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܐ ܒܩ݀ܢܛܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܕܛܵܦܹܐ ܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܕܢܲܛܪ݀ܬ ܠܓܵܢܘܿܟ݂ ܘܠܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ

ܐܵܗܵܐ ܦܪܝ݂ܫܐܝ݂ܬ ܐܵܢܵܢܩܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܕܐܵܒܘܿܪ݀ܓ̮ܢܵܠ ܘܓܲܙܪ̈ܵܬܹܐ ܕܬܘܿܪ݀ܣ ܣܬܪܵܝܬܕܐܝ݂ܢܵܐ ܥ݀ܠ݀ܠ ܡ݂ܢ 50 ܫ݀ܢܹ̈ܐ ܘܐܲܝܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܲܗܘܵܠܲܬܹ̈ܐ ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ


ܡܲܥܒܕܵܢܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܘ݂ܝܵܚܵܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܡܲܦܫ݀ܡܵܢܹ̈ܐ

ܡܲܪܕܘ݂ܬܵܐ ܘܙܘ݂ܝܵܚܵܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܓ̮ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܓܘ݂ܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘ݂ܬܵܐ ܡܲܦܫ݀ܡܵܢܬܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝ̄ܢܵܐ ܩܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘ݂ܝܵܬ̈ܲܢ. ܐܝ݂ܢܵܐ، ܥܲܡ ܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓ̮ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒ݂ܲܕܵܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܣܢܝ݂ܩܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܘ݂ܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܒܦܪܝ݂ܫܘ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܝܵܬ̈ܲܢ ܡ݂ܢ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܫ݀ܪܣܵܐ. ܗܲܡܙ݀ܡ ܥܲܡ ܚܘܵܪ̈ܕ݀ܩܢܹܐ، ܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܘ݂ܬ ܐܘ݂ܪ̈ܚܵܬܹܐ ܫܠܝ݂ܡܹ̈ܐ ܠܡܲܪܚܘ݂ܛܹܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘ݂ܬܵܐ ܡܲܦܫ݀ܡܵܢܬܵܐ ܒܡ݀ܬܚܵܐ ܕܐܵܢܹܐ ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ.


ܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܟܢܘ݂ܫܝܵܝܹ̈ܐ ܪ݀ܚܩܵܐ

ܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐܕܚܙܘ݂ܩܝܵܐ ܩܵܐ ܟܢܘ݂ܫܝܹ̈ܐ ܪ݀݀ܚܩܵܐ ܗܲܕܝ݂ܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܓܵܘ ܐܲܩܠܹܝܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ، ܟܘܝ݂ܢܣܠܵܢܕ، ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܘ݂ܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘ݂ܣܬܪܵܠܝܵܐ. ܡܩܲܝܵܣܝܵܬܹ̈ܐ ܟܢܘ݂ܫܝܵܝܹ̈ܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܘ݂ܪܹܐ ܠܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܘܠܚܲܡܘ݂ܝܹܐ ܠܟܢܘ݂ܫܝܹ̈ܐ ܪ݀ܚܩܵܐ ܫܠܝ݂ܡܹ̈ܐ.

ܐܲܢ̄ܬ ܡܘ݂݂ܡܟܹ݀ ܕܡܵܨܹܝܬ ܓ̮ܵܘܓ̮݀ܬ ܒܝ݂ܠ ܟܢܘ݂ܫܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܗܲܪ ܗܿܝ ܦܢܝ݂ܬܵܐ ܡܩܘ݂ܝ݀ܣܬܵܐ، ܐܝ݂ܢܵܐ ܒܘ݂ܫ ܨܦܵܝܝ݂ ܝ݂ܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫ݀ܬ ܓܵܘ ܟܢܘ݂ܫܝܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟ݂ ܡ݂ܢ ܓܹܢ̄ܒ ܕܩ݀ܢܛܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܫ݀ܪܣܵܐ ܒܝ݂ܠ ܟܢܘ݂ܫܝܹ̈ܐ. ܐܲܢ̄ܬ ܗܵܘܝܵܐ ܕܣܲܢܩ݀ܬ ܠܚܕܵܝܘ݂ܬܵܐ ̄ܕܓܵܢܵܐ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܲܕ̄ܡ ܕܥܵܒ݂ܪ݀ܬ ܠܚܕܵܐ ܦܢܝ݂ܬܵܐ ܟܢܘ݂ܫܝܵܝܬܵܐ ܦܪܝ݂ܫܬܵܐ.

ܣܲܚܒ݀ܪ ܠܫܵܘܦܵܐ ܕ niaa.gov.au  ܩܵܐ ܒܘ݂ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܘܗܵܠܩܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܪܝ݂ܫܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܐܘ݂ܚܕܵܢܵܐ ܘܐܲܩܠܹܝܡܵܐ. ܡܐ݀ܚܕܵܕܸܐ ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܗܲܝ݀ܪܲܚ ܠܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܫ݀ܪܣܵܐ ܘܚܲܡܲܚ ܠܟܢܘ݂ܫܝ̈ܲܢ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ.

Share