ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܡ݀ܬܡܵܛܝܵܢܹ̈ܐ

ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܡ݀ܬܡܲܛܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܢܲܫܝ݂ܫܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝ݂ ܠܡܘ݂ܙܵܓ݂ܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19.

Share