ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܣܲܓܝ݂-ܠܹܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19

ܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܡ݀ܠܝܘ݂ܢܹ̈ܐ ܐܘܿܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܟܸܐ ܗܲܡܙ݀ܡܝ݂ ܚܲܕ̄ ܠܹܫܵܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ݂ܢ ܐ݀ܢܓܠܝ݂ܣܵܝܵܐ، ܘܝܘ݂ܗܒ݂ܹܐ ܠܩܛܝ݂ܪܘ݂ܬܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܫܵܘܬܵܦܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܗܒ݂ܵܝܵܝܗ̈ܝ ܡܛܵܝܬܵܐ ܘܚܕܵܐ ܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܨܦܝ݂ܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܝܬܵܐ ܐܝ݂ܬܘ݂ܬܵܢܵܝܬܵܐ. ܛ݀ܒܹ̈ܐ ܬܟ݂ܝ݂ܠܹ̈ܐ ܘܫܲܪܝ݂ܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܠܹܫܵܢܵܐ ܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܵܢܵܢܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܦܪܝ݂ܫܬܵܐ ܥܲܡ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ-ܚ݀ܠܛܵܐ ܘܪ݀ܥܝܵܢܵܐ ܒܘ݂ܬ ܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 ܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܹܐ ܟܘ݂ܬܵܫܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܘܿܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܠܹܫܵܢܵܝܗ̈ܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܠܸܐ ܝ̄ܠܸܗ ܐ݀ܢܓܠ݀ܣ.


ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܨܒ݂ܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19

ܡܕܲܒܪܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܨܒ݂ܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܕܫܘ݂ܠܛܵܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܦܪܝ݂ܣܵܐ ܠܸܗ ܠܛܲܪ̈̈ܦܘ݂ܢܹܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 ܐܲܝܢܝ݂ ܕܗܲܕܝ݂ܵܐ ܗܵܙ݀ܪ ܝ݂ܢܵܐ ܓܵܘ 17 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ. ܚܙܝ݂ ܠܟܠܵܝܗ̈ܝ ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܕܐ݀ܢܬܹܪܢܹܝܬ SCoA ܒܝܕ ܢܩܵܙܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.


SBS ܬܲܪܥܘ݂ܢܵܐ ܕܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܣܲܓܝ݂-ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܕ 

ܒܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܐ̄ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ SBS ܡܘ݂ܩܪ݀ܒ݂ܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܠܬܲܪܥܘ݂ܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ ܣܲܓ̄ܝ݂-ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܕSBS  ܥܲܡ ܛ݀ܒܹ̈ܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ 60 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܵܘܕܲܢܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܣܲܓܝ݂ ̈ܡܲܪܕܘ݂ܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܦܘܿܫ ܡܘ݂ܕܥܹܝܵܐ ܨܦܵܝܝ݂ ܘܚܘ݂ܕ݀ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܛܲܪܦܘ݂ܢܵܝܗ̈ܝ ܕܫܪܵܪܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19

 CALD ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܒܘ݂ܥܹ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܹܐ ܡܵܪܹܐ ܦܲܝܕܵܐ ܕܟܘܿܒ݂݀ܕ-19 ܓܵܘ ̄ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܕ 

Share