ܡܲܪܬܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦ̮ܵܝܕܪܵܠܵܝܬܵܐ ܘܐܘ݂ܚܕܵܢܵܝܬܵܐ

ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܐ̄ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܒܘ݂ܬܟܘܿܒ݂݀ܖ-19 (ܟܘܿܪܘܿܢܵܒ݂ܵܝܪܘ݂ܣ) ܡ݂ܢ ܡܕܲܒܪܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦ̮ܵܝܕܪܵܠܵܝܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ. ܓܲܫ݀ܩ ܠܕܐܲܢܸܐ ܒ݂ܝ݂ܕܝܘܿܝܹ̈ܐ ܒܘ݂ܬ ܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܠܡܕܵܒܘ݂ܪܹܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܘܿܟ݂ ܒܘ݂ܫ ܨܦܵܝܝ݂:

ܬܲܡܝ݂ܙܘ݂ܬܵܐ ܨܦܵܝܝ݂ ܟܸܐ ܫܲܪܝܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܗܲܝ݀ܪ ܒܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܪ݀ܚܩܵܝܘ݂ܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ
ܦܘ݂ܫ ܡܘ݂ܕܥܹܝܵܐ ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܬܵܙܵܐ ܐܘܿܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܥܒ݂ܝ݂ܪܹ̈ܐ ܒܫ݀ܢܹ̈ܐ
ܪܵܘܚܵܢܵܐ ܗܵܘܢܵܝܵܐ

 

ܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܫܘ݂ܠܛܵܢܵܐ ܐܘ݂ܚܕܵܢܵܝܵܐ

Victoria

New South Wales

Queensland

Western Australia

South Australia

Tasmania

Australian Capital Territory

Northern Territory

Share